Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2015-01 ze dne 25. 2. 2015

26.02.15

 

 

Souhrn usnesení č. 1/15 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 25. 2.  2015

 

 

1/15

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

2/15

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Mgr. Blanku Kysilkovou a Jiřího Kovaříka.

 

3/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

  1. Zahájení 
  2. Výroční ceny města Vysokého Mýta      za rok 2014
  3. Návrh převodů nemovitých věcí
  4. Různé
  5. Diskuse
  6. Závěr  
  7.  

4/15

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2014. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 2. 2015

                                                                                                                     

 

5/15

 

Zastupitelstvo města jmenuje

 

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2014 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Nádvorníková a Aleš Felgr.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 2. 2015

 

 

6/15

                                                                                                                     

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření KUPNÍ SMLOUVY č.j. UZSVM/HUO/84/2015-HUOM Sp 45/2007 JIN na koupi pozemků, které tvoří areál ČOV Šnakov, tj. pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2015

 

 

7/15

 

Zastupitelstvo město schvaluje

 

ukončení rozpravy ohledně záměru pronájmu prostor Vysokomýtské nemocnice firmě B.Braun Avitum s. r.o.

 

 

 

8/15

 

Zastupitelstvo města uděluje

 

Výroční ceny města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2014 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 5. března 2015.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 5. 3. 2015

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování - 25.2.2015.xlsx15.04 KB