Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-09 ze dne 24.11.2014

26.11.14

Souhrn usnesení č. 9/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

 

 

Vysokého Mýta konaného dne 24. 11. 2014

 

164/14

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

165/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a MUDr. Jiřinu Šafrovou.

 

 

166/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

                    1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

                          a zapisovatele

                       2) Schválení programu

                       3) Volba starosty a místostarosty

                            a) určení počtu místostarostů

                            b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva

                                vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

                            c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                            d) volba starosty

                            e) volba místostarosty (místostarostů)

                             f) volba členů rady města

                        4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                            a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                            b) volba předsedy finančního výboru

                            c) volba předsedy kontrolního výboru

                        5) Diskuse

 

 

167/14

Zastupitelstvo města stanovuje

 

počet členů Rady města Vysokého Mýta na sedm.

168/14

I.Zastupitelstvo města určuje

 

funkci starosty města a funkci jednoho místostarosty jako funkce, pro něž budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

II.Zastupitelstvo města stanovuje

 

funkci jednoho místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města.

169/14

Zastupitelstvo města volí

 

pana Ing. Františka Jiraského do funkce starosty města Vysokého Mýta.

170/14

Zastupitelstvo města volí

 

pana Ing. Romana Baťu do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města.

171/14

Zastupitelstvo města volí

 

paní Bc. Helenu Kejzlarovou do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako neuvolněného člena zastupitelstva města.

172/14

Zastupitelstvo města volí

 

pana Jiřího Kovaříka členem Rady města Vysokého Mýta.

173/14

Zastupitelstvo města volí

 

paní Mgr. Blanku Kysilkovou členkou Rady města Vysokého Mýta.

174/14

Zastupitelstvo města volí

 

paní Mgr. Helenu Mandíkovou členkou Rady města Vysokého Mýta.

175/14

Zastupitelstvo města volí

 

paní MUDr. Jiřinu Šafrovou členkou Rady města Vysokého Mýta.

176/14

Zastupitelstvo města určuje

že místostarosta města Ing. Roman Baťa zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

177/14

Zastupitelstvo města zřizuje

 

finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou devítičlenné.

178/14

Zastupitelstvo města volí

 

pana Mgr. Jana Lipavského předsedou finančního výboru města Vysokého Mýta.

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

Starosta

 

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka

 

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování 24.11.2014.xlsx14.83 KB