Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-03 ze dne 19.2.2014

20.02.14

Souhrn usnesení č. 3/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 19. 2.  2014

 

 

18/14

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

19/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Jana Pešinu a paní Ivanu Zemkovou.

 

 

20/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2013

3.   Návrh převodů nemovitých věcí

4.   Různé

5.   Diskuse

6.   Závěr

 

 

 

21/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2013. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

22/14

 

Zastupitelstvo města jmenuje

 

volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2013 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Nádvorníková a JUDr. Libor Poláček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

23/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přeřazení nominace pana Jiřího Lejska a paní Mgr. Danuše Mořkovské do kategorie „Zvláštní cena – za dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta“.

 

 

 

24/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovitosti tvořící areál Gymnázia Vysoké Mýto, a to:

-pozemek parc. č. 226 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 167, obč. vyb.,

-pozemek parc. č. 227/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 163, obč. vyb.,

-pozemek parc. č. 227/2 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím. Podmínkami převodu je závazek Pardubického kraje užívat tyto nemovitosti výlučně pro provoz Gymnázia Vysoké Mýto, a v případě ukončení činnosti Gymnázia Vysoké Mýto či přestěhování Gymnázia Vysoké Mýto z tohoto areálu, závazek Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

25/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 676/4 vymezené v budově čp. 675, 676, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na parcelách č. 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 195/10000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům P. a K. D., oba bytem xxxxxxxxx-xxxxxxx xx, xxxxxx za celkovou kupní cenu ve výši 525.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2014

 

 

 

 

26/14

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „p“ tohoto usnesení mění na:

p

805/16

  3/50

Věra   Hledíková

Habrmanova   1896, Česká Třebová

 541.696,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2014

 

 

 

 

27/14

 

Zastupitelstvo města uděluje

 

Výroční ceny Města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2013 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 6. března 2014.

 

 

 

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

xlsxVýsledky_hlasování 19_2_2014.xlsx14.71 KB