Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2014-02 ze dne 29.1.2014

30.01.14

Souhrn usnesení č. 2/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 29. 1.  2014

 

 

5/14

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

6/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

 

7/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 1 – 2014

3.   Návrh vyhlášky č. 1/2014 – zrušení vyhlášky č. 1/2005

4.   Různé

5.   Diskuse

6.   Závěr

 

 

 

8/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 22. 1. 2014.

 

 

 

 

9/14

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č. 1-2014 ze 13. ledna 2014.

 

 

 

 

10/14

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtové opatření č. 7-2013.

 

 

 

 

11/14

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č. 1-2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.01.2014

 

 

 

 

12/14

 

Zastupitelstvo města vydává

 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2005 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                        

 

 

 

 

13/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 81 000 Kč na pořízení přenosné audio soupravy. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

14/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00856878, s platností dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

 

15/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

pořizování zvukových záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta.

 

 

 

 

16/14

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

tajemníkovi doplnit Jednací řád Zastupitelstva města Vysokého Mýta o skutečnost, že ze zasedání zastupitelstva města budou pořizovány zvukové záznamy.

 

Zodpovídá: JUDr. Pavel Nádvorník

Termín: ihned

 

 

 

 

17/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

vyvěsit tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. dne 10.3.2014.

 

                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

xlsxVýsledky hlasování_29.1.2014.xlsx14.45 KB