Usnesení ZM č. 2014-01 ze dne 22.1.2014

23.01.14

 

 

Souhrn usnesení č. 1/14 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 22. 1.  2014

 

 

1/14

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

2/14

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a Ing. Jana Pešinu.

 

 

 

 

3/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Muzeum českého karosářství –      odůvodnění veřejné zakázky
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

 

 

4/14

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro výběrové řízení na dodavatele souvisejících stavebních prací na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

xlsxVýsledky hlasování_22.1.2014.xlsx12.96 KB