Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-06 ze dne 16.12.2020

17.12.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 6/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 16.12.2020

 

156/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

157/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu Mgr. Ivu Vrátilovou a Mgr. Jaroslava Korbela.

 

158/20

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.5-2020 konaného dne 09.11.2020 a č.6-2020
  dne 26.11.2020
 3. Rozpočtové opatření č.10-2020
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2022-2024
 5. Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2021
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Návrh vyhlášky č.4/2020 o poplatku z odpadu
 8. Individuální dotace – Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
 9. Individuální dotace – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 10. Individuální dotace – VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. na rok 2021
 11. Individuální dotace v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny z rozpočtu Města Vysoké Mýto v roce 2020
 12. Program regenerace MPZ Vysoké Mýto 2014-2023 aktualizace listopad 2020
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Závěr

 

159/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.5-2020 konaného dne 9.listopadu 2020 a č.6-2020 konaného dne 26.11.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

160/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.10-2020 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

161/20

Zastupitelstvo města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2022-2024 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

162/20

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2021 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 282.164,9tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 284.623,6tis. Kč a financováním ve výši 2.458,7tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

163/20

Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2021 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 20.838,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.277,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 561,0tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

 

164/20

Zastupitelstvo města schvaluje

postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce investičního charakter", "Služby – poradenská činnost, konzultační a ostatní", „Revize budov“, „Náklady soudních řízení“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2021. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2020

  

165/20

Zastupitelstvo města zrušuje

usnesení č. 117/20 ze dne 16.09.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

166/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/376 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Aleši Rejmanovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.435.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

167/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/275 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Mgr. Lukáši Dejdarovi, nar. xx a Tereze Dejdarové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.482.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

168/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/256 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Janě Krčilové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.442.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

169/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/392 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Mgr. Oldřichu Tomešovi, MBA, nar. xx a Leoně Tomešové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.837.500 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

  

170/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/397 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Mgr. Ince Zerzánové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.373.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

171/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/398 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Miloši Plockovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

172/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/399 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Plockovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

 

173/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/405 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Patriku Chadimovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 23.09.2020 usnesením č. 590/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.02.2021

  

174/20

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

175/20

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.10.2007, prodej podílu ve výši 1/3 na níže uvedených bytových jednotkách včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25921908, za kupní cenu ve výši 285.975 Kč. Jedná se o tyto bytové jednotky:

•           bytová jednotka 807/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 81/1000,

•           bytová jednotka 807/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 807/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 807/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 807/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 115/1000,

•           bytová jednotka 807/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 84/1000,

•           bytová jednotka 807/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 110/1000,

nacházejících se v budově čp. 807, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/47, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 807 a pozemku parc .č. 4664/47 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 808/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 78/1000,

•           bytová jednotka 808/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 80/1000,

•           bytová jednotka 808/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 132/1000,

•           bytová jednotka 808/11, podíl na spol. částech domu a pozemku 42/1000,

•           bytová jednotka 808/12, podíl na spol. částech domu a pozemku 136/1000,

nacházejících se v budově čp. 808, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/48, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 808 a pozemku parc. č. 4664/48 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 811/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 811/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 811/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 811/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 811/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 811/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 811/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 811/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 811, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/49, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 811 a pozemku parc. č. 4664/49 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

•           bytová jednotka 812/1, podíl na spol. částech domu a pozemku 99/1000,

•           bytová jednotka 812/2, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/3, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/4, podíl na spol. částech domu a pozemku 100/1000,

•           bytová jednotka 812/5, podíl na spol. částech domu a pozemku 53/1000,

•           bytová jednotka 812/6, podíl na spol. částech domu a pozemku 102/1000,

•           bytová jednotka 812/7, podíl na spol. částech domu a pozemku 130/1000,

•           bytová jednotka 812/8, podíl na spol. částech domu a pozemku 105/1000,

•           bytová jednotka 812/9, podíl na spol. částech domu a pozemku 70/1000,

•           bytová jednotka 812/10, podíl na spol. částech domu a pozemku 71/1000,

nacházejících se v budově čp. 812, část obce Litomyšlské Předměstí, způsob využití – bytový dům, stojící na pozemku s parc. číslem 4664/50, včetně spoluvlastnických podílů jednotlivých bytových jednotek na společných částech domu čp. 812 a pozemku parc. č. 4664/50 – zastavěná plocha tak, jak jsou shora uvedeny, to vše se nacházející v katastrálním území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.01.2021

  

176/20

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 82/20 tak, že datum 31.12.2020 se nahrazuje datem 31.12.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

177/20

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 83/20 tak, že datum 31.12.2020 se nahrazuje datem 31.12.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

  

178/20

Zastupitelstvo města schvaluje,

na základě předložených dokumentů, uzavření Dohody o uznání práva k pozemku parc. č. 4666/136 v k.ú. Vysoké Mýto pro manžele MUDr. Václava Šurýna, nar. xx a Margitu Šurýnovou, nar. xx, oba trvale bytem xx, a to z důvodu, že řádně registrovaná Dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku z r. 1990 nebyla, z neznámých důvodů zaevidována tehd. Geodézií Pardubice, střediskem geodézie Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

  

179/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24, oba v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

180/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č 1970/27 či jeho části v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

181/20

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

182/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.      poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, na projekt „Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích“, ve výši 229.000 Kč.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

183/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.        poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2021 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 1 019 569 Kč, na projekt „Provoz Muzea českého karosářství“.

II.        uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

184/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.      poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 10 777 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2021 (provoz Šemberova divadla, městské knihovny a M-klubu).

II.       uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

  

185/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.        poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 4 917 000 Kč na provoz a činnost Městské galerie a Informačního centra v roce 2021.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

186/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.        poskytnutí individuální dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 640 000 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2021.

II.         uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 9. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

187/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČO 27534804 na dofinancování služby Azylový domů pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2020, ve výši 80 tis Kč (osmdesát tisíc korun českých),

II. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 23. 12. 2020

  

188/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2020

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 16.12.2020

 

189/20

Zastupitelstvo města pověřuje

vedení města k uspořádání veřejného semináře na téma „Přivaděč k D35 – severní obchvat Vysokého Mýta“ za účasti členů dopravní komise, zástupců investora, případně zástupců dalších dotčených orgánů, a to v přiměřené době po zlepšení současné epidemiologické situace.