Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-04 ze dne 16.09.2020

21.09.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 4/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 16.09.2020

 

98/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

99/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Petra Klofandu a Mgr. Martina Koblížka.

 

100/20

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.3-2020 konaného dne 26.08.2020
 3. Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2020
 4. Rozpočtové opatření č.6-2020 schválené radou města
 5. Rozpočtové opatření č.7-2020
 6. MAS Litomyšlsko, o.p.s. - individuální dotace
 7. Zásady pro poskytování finančních dotací od roku 2021
 8. DSO Mikroregion Vysokomýtsko – schválení stanov
 9. Program regenerace MPZ a MPR 2020, schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
 10. Majetkoprávní záležitosti
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

101/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.3-2020 konaného dne 26.08.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2020

 

102/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2020

 

103/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtové opatření č.6-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.09.2020

 

104/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.7-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.9.2020

 

105/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/272 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Milanovi Šplíchalovi, nar. xx trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.641.500 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

106/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/268 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Miroslavu Jasanskému, nar. xx trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.681.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

107/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/376 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ing. Renatě Šplíchalové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.435.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

108/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/377 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Marku Glencnerovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.520.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

109/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/375 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu Dubišarovi, nar. xx a Marcele Dubišarové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.303.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

110/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/374 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto kupujícím: manželé Vitalijus Sazonovas, nar. xx a Liubov Sazonova, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.303.750 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

111/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/372 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Romanu Hebkovi, nar. xx a Monice Hebkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.713.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

112/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/461 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ing. Adéle Košnarové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

113/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/396 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Zdeňku Benešovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

114/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 4666/386 a 4666/388, obojí zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Ing. Janu Pešinovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.246.000 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

115/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/373 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Michaele Mlejnkové, M.A., nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.713.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

116/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/271 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Ondřeji Hunalovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.685.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 17.06.2020 usnesením č. 362/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

 

117/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 4666/275 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jaroslavu Adámkovi, nar. xx a Ludmile Adámkové, nar. xx, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.482.250 Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleného radou města dne 12.08.2020 usnesením č. 481/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 16.11.2020

  

118/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4399-117/2020 označeného jako parc. č. 497/8 zahrada v k.ú. Vysoké Mýto paní Erice Jiroutové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.750 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

119/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4377-52/2020 označeného jako díl „b“ (vzniklý z parc. č. 4902) o výměře 0,33 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jaroslavu Samuelu Klasovitému, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.200 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

120/20

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků parc. č. 1970/55, 1970/57, 1974/14, 1978/1, 1978/7, 1978/10, 1978/14, 1978/15, 4666/247, 4666/248, 4668/105, 4668/106, 4920/4, 4920/8, pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4396-65/2020 označeného jako parc. č. 4668/157, pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označeného jako parc. č. 10673/2 a podílu ve výši 1/6 na pozemku parc. č. 4668/107, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví Ing. Jiřího Zedníčka, nar. xx, trvale bytem xx, za pozemky parc. č. 1975/1, 4915/3, 10666 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4397-66/2020 označený jako parc. č. 10679/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, vše ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

121/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej části pozemku parc. č. 2983/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

122/20

Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 83-41/2019 označeného jako parc. č. 172/7 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Svařeň ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý shora uvedeným geometrickým plánem označený jako parc. č. 186/2 zahrada v k.ú. Svařeň ve vlastnictví pana Zdeňka Hromádko, nar. xx, trvale bytem xx, s doplatkem kupní ceny ve výši 4.050 Kč, který je povinen p. Hromádko uhradit městu Vysokému Mýtu. Směna pozemků není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

123/20

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 5.287.659 Kč společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25923099, a to za účelem krytí části nákladů spojených s výstavbou vodovodu a kanalizace pro 2. etapu bytové výstavby v lokalitě Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

124/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4403-77/2020 označeného jako parc. č. 2206/26 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 37.560 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

125/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 191-54/2020 označeného jako st. 158 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta paní Evě Dostálové, nar. xx, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.550 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

126/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Luďka France, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 163.850 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

127/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/6 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Lenky Francové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 163.850 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

128/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Jana Kubánka, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 327.700 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

129/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/56 a 4644/232 v k.ú. Vysoké Mýto od paní Jaromíry Syrůčkové, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 327.700 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

130/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku parc. č. 187/2 orná půda v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2020

 

131/20

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku parc. č. 1970/68 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Vysoké Mýto vlastníku sousedních pozemků parc. č. 1970/3 a 1970/69 v k.ú. Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 10.700 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

132/20

Zastupitelstvo města odkládá

prodej pozemků parc. č. 4669/23 a 4669/24 obojí orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 11.11.2020

 

133/20

Zastupitelstvo města schvaluje

darování areálu Vysokomýtské nemocnice – Hradecká č.p. 167 Pardubickému kraji,
IČ 70892822. Jedná se o tyto nemovité věci:

-  pozemek parc. č. 1981/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek parc. č. 1981/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1981/6 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

-  pozemek parc. č. 1984/3 zahrada,

-  pozemek parc. č. 1985/2 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1985/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4423 m2, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, čp. 167, obč. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1986 ostatní plocha – jiná plocha,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 7084 m2,

-  pozemek parc. č. 1988/2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.,

-  pozemek parc. č. 1988/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.,

-  pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4144-72/2017 označený jako parc. č. 1988/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 48 m2,

-  pozemek parc. č. 1994/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.

Součástí smluvních ujednání bude závazek Pardubického kraje převzít veškerá práva a povinnosti související s těmito nemovitými věcmi a dále závazek v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice, IČ 71207856 či přestěhování Vysokomýtské nemocnice,
IČ 71207856 z předmětných nemovitých věcí, vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2021

 

134/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro MAS Litomyšlsko o.p.s. ve výši 61.440,- Kč na projekt „Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2020“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

135/20

Zastupitelstvo města schvaluje

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

136/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko s účinností od 01.01.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

137/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2020/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“ ve výši 629.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 69.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

138/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2020/OSU-SPP se společností Nopek, a.s., 
IČ 15030075, Náměstí Pod Kaštany 724, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 189, náměstí Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto, rejstř. č.:  15749/6-4125, parc. č. 191/1 v k. ú. Vysoké Mýto. Akce - „ I. etapa obnovy vnějšího pláště – oprava omítek, restaurování pískovcového portálu do náměstí a vchodových dveří a další související práce“ ve výši 416.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 a 61.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned