Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 20.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-02 ze dne 18.03.2020

25.03.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 2/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 18.03.2020

 

10/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

11/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Jaroslava Bendla a Mgr. Stanislavu Burešovou.

 

12/20

Zastupitelstvo města schvaluje

upravený program zasedání: 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.1-2020 konaného dne 24.2.2020
 3. Rozpočtová opatření č.13-2019 a 1-2020 schválená radou města
 4. Rozpočtové opatření č.2-2020
 5. Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta – rozpočet 2020
 6. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2020
 7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dotaci – VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s.
 8. Individuální dotace – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 9. Programové dotace pro rok 2020 – Program podpory v oblasti sportu
 10. Individuální dotace – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.
 11. Žádost o finanční dar – HZS Pardubického kraje
 12. Mimořádný členský příspěvek na cyklobus – Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
 13. Individuální dotace – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí na projekt senior doprava
 14. Programové a individuální dotace pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny
 15. Různé
 16. Diskuze
 17. Závěr

 

13/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis z jednání finančního výboru č.1-2020 konaného dne 24.2.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

 

14/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Rozpočtová opatření č.13-2019 a 1-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

 

15/20

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.2-2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

 

16/20

Zastupitelstvo města bere na vědomí

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.3.2020

 

17/20

Zastupitelstvo města přijímá:

účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, určenou na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.505.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

18/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2020, která je poskytnuta v celkové výši
1.505.000 Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 502.000 Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na malé věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 102 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 629.000 Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 10. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 374.000 Kč na akci „Oprava fasády a restaurování portálu měšťanského domu č. p. 189, ul. B. Němcové, Vysoké Mýto – Město, na pozemku parc.
č. 191/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 pod pořadovým č. 14. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

19/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 69.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky
698.550 Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc.
č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

20/20

Zastupitelstvo města schvaluje:

dotaci města ve výši 62.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky
620.000 Kč) na opravu fasády a restaurování portálu měšťanského domu č. p. 189 na pozemku parc. č. 191/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

 

21/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. změnu výše dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., č. 05/ZM/2019 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2020 z částky 6 050 000 Kč na 5 135 595 Kč.

 

II.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2019, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

22/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 831.905 Kč na projekt Provoz Muzea českého karosářství.

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

23/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150.000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto.

 

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

24/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2020 dle následující tabulky:

ČÍSLO ŽADATEL

 

 

PROJEKT

VÝŠE DOTACE 2020
19. Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovního oddílu 65 000
20.

AC Vysoké Mýto z.s.

Staň se atletem, běhej, házej, skákej.

125 000
21.

Cyklo Bendl, z.s.

Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2020

80 000
22.

Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s.

Pronájem sportovních prostor, obnova vybavení pro tréninky, pořádání NÁRODNÍ POHÁR v kickboxu ve Vysokém Mýtě 105 000
23.

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.

Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích, apod. 130 000
24.

Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto

Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě

150 000
25.

Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s.

Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s.

164 000
26.

SK Vysoké Mýto z.s.

Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto

430 000
27.

Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s.

Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky

105 000
28.

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.

Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly

140 000
29.

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 2020

265 000
  Celkem   1 759 000

 

     

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

25/20

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2020 pro 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s., na projekt Final four juniorské ligy U17 - o mistra ČR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

26/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje ve výši 200.000 Kč na výměnu okenních a dveřních výplní v budově technického zabezpečení na požární stanici Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207.

 

II. uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

27/20

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v letním období roku 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

28/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši 250 000 Kč na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě v roce 2020.

 

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, č. usnesení 188/19 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 27. 11. 2019, číslo usnesení 925/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

  

29/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2020 dle níže uvedené tabulky,

Číslo žádosti Žadatel Název projektu Rozhodnutí ZM
6 25997343 TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji 10.000 Kč
10 60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01  IČ 060102411 100.000 Kč
23 27534804 SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO + sportem proti pasivitě 55.000 Kč
25 28117557 Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Žižkovva 913, Vysoké Mýto 566 01 Pořízení polohovacích pojízdných křesel pro uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto 0 Kč
30 68246277 Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 20.000 KčII. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18.04.2020

  

30/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto,
IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2020, ve výši 300 tis Kč (třista tisíc korun českých),

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18.04.2020

 

31/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I.   přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČ 27534804 na financování služby NZDM Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto v roce 2020, ve výši 50 tis Kč (padesát tisíc korun českých),

 

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18.04.2020

 

32/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2020, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),

 

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 20.06.2018, číslo usnesení 106/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18.04.2020

  

33/20

Zastupitelstvo města schvaluje

I. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, IČ 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2020, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

 

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 9. 2019, číslo usnesení 188/19.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: 18.04.2020

  

34/20

Zastupitelstvo města mění původní usnesení č. 7/20 a uděluje

ceny města Vysokého Mýta za rok 2019 podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2019 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru, jehož termín konání bude stanoven radou města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

35/20

Zastupitelstvo města vydává

vyhlášku č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned