Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2020-01 ze dne 19. 02. 2020

24.02.20

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 1/2020 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 19.02.2020

 

 

1/20

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/20

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Mgr. Jana Lipavského a Mgr. Jiřího Plháka.

 

3/20

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

  1. Zahájení
  2. Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2019
  3. Majetkoprávní záležitosti
  4. Různé
  5. Diskuze
  6. Závěr

 

4/20

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty 

Termín: 19. 2. 2020

 

5/20

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro volbu držitelů Cen města Vysokého Mýta za rok 2019 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, JUDr. Libor Poláček, Pavlína Benešová.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 19. 2. 2020

 

6/20

Zastupitelstvo města stanovuje

výši finanční odměny pro držitele Ceny města Vysokého Mýta za rok 2019, uvedených v čl. I. odst. 1 písm. a), b), c) Statutu udílení cen města Vysokého Mýta 10.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 12. 3. 2020

 

7/20

Zastupitelstvo města uděluje

Ceny města Vysokého Mýta za rok 2019 podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební komisi pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2019 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 12. března 2020.

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 12. 3. 2020

                                                                                              

8/20

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatné nabytí podílu ve výši 1/8 na lesním pozemku parc. č. 191 v k.ú. Stříhanov od ČR - Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2020

 

9/20

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků parc. č. 4643/51,  4643/52 a 4597/23, vše orná půda, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od vlastníka za kupní cenu ve výši 2.366.600 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2020