Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-06 ze dne 31.10. 2018

02.11.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

 

Souhrn usnesení č. 6/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 31. 10. 2018

 

 

148/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

149/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu Mgr. Helenu Mandíkovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

150/18

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

                        1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

                            a zapisovatele

                        2) Schválení programu

                        3) Volba starosty a místostarosty

                            a) určení počtu místostarostů

                            b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva

                                vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

                            c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                            d) volba starosty

                            e) volba místostarosty (místostarostů)

                             f) volba členů rady města

                        4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                            a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                            b) volba předsedy finančního výboru

                            c) volba členů finančního výboru             

                            d) volba předsedy kontrolního výboru

                        5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

                            zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

                        6) Diskuse

 

             

151/18

Zastupitelstvo města stanovuje

počet členů Rady města Vysokého Mýta na sedm.

 

152/18

Zastupitelstvo města určuje,

že v následujícím funkčním období bude jeden místostarosta. 

 

153/18

Zastupitelstvo města určuje

funkci starosty města a funkci jednoho místostarosty jako funkce, pro něž budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

 

154/18

Zastupitelstvo města volí

pana Ing. Františka Jiraského do funkce starosty města Vysokého Mýta.

 

155/18

Zastupitelstvo města volí

pana Ing. Martina Krejzu  do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva města.

 

156/18

Zastupitelstvo města volí               

pana  Mgr. Jaroslava Korbela členem Rady města Vysokého Mýta.

 

157/18

Zastupitelstvo města volí

pana Jiřího Kovaříka členem Rady města Vysokého Mýta.

 

158/18

Zastupitelstvo města volí

paní Mgr. Blanku Kysilkovou členkou Rady města Vysokého Mýta.

 

159/18

Zastupitelstvo města volí

pana Mgr. Jana Lipavského členem Rady města Vysokého Mýta.

 

160/18

Zastupitelstvo města volí

paní Mgr. Helenu Mandíkovou členkou Rady města Vysokého Mýta.

 

161/18

Zastupitelstvo města zřizuje

finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou devítičlenné.

 

162/18

Zastupitelstvo města volí

pana Mgr. Jana Lipavského předsedou finančního výboru města Vysokého Mýta.

 

163/18

Zastupitelstvo města volí

členem finančního výboru  Ing. Radima Voříška.

 

164/18

Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:

Ing. Romana Baťu

Danu Filipiovou

Ing. Pavla Kubů

Petra Limberského

PaeDr. Jiřího Podroužka

Mgr. Jana Schejbala

Ing. Jiřího Vojnara 

 

165/18

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta stanovuje

svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách:

 

  • člen zastupitelstva města: 1.000,- Kč,

  • člen rady: 4.000,- Kč,

  • předseda výboru/komise: 1.500,- Kč,

  • člen výboru zastupitelstva města nebo člen komise rady města nebo předseda či člen zvláštního orgánu města: 0,- Kč.

 

Odměna bude poskytována ode dne 01.11.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkce člena rady města, předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města.

 

166/18

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta stanovuje

odměny za výkon funkce poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města:

 

  • předseda komise rady města: 1.500,- Kč měsíčně,

  • člen výboru zastupitelstva města nebo člen komise rady města nebo předseda či člen zvláštního orgánu města: 0,- Kč.

 

Odměna bude poskytována ode dne 01.11.2018. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.