Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2018-03 ze dne 18. 4.2018

25.04.18

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

Souhrn usnesení č. 3/2018 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta,

konaného dne 18. 4. 2018

 

 

51/18

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Pavlínu Benešovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

52/18

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana Jaroslava Bendla a MUDr. Lubomíra Kellnera.

 

53/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

 1. Zahájení

 2. Majetkoprávní záležitosti

 3. Různé

 4. Diskuze

 5. Závěr

 6.  

  54/18

  Zastupitelstvo města schvaluje

  následující způsob prodeje 12 pozemků určených k výstavbě rodinných domů (dále „RD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. Výběr kupujících bude proveden veřejným losováním. Losování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, a každá osoba se jednoho losování může zúčastnit pouze jednou. Každý pozemek bude losován zvlášť. Osoba, která byla vylosována, se nemůže zúčastnit dalších losování.

 2. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním vratnou kauci ve výši 30.000,- Kč. U osob, které budou vylosovány, bude jimi zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; osobám, které nebyly vylosovány, bude jimi zaplacená kauce vrácena.

 3. Kupní cena je stanovena je výši 1.750,- Kč/m2. Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21%.

 4. Kupující bude zavázán postavit stavbu RD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.

 5. Kupující bude zavázán ukončit stavbu RD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí; současně bude zavázán přihlásit se v nově postaveném RD k trvalému pobytu. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 300,- Kč/m2.

 6. Kupující bude zavázán nepřevést koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby po dobu, než dojde k zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.

 7. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě RD k inženýrským sítím dle specifikace dodané odborem rozvoje města.

 8. Regulační podmínky pro výstavbu RD stanoví odbor stavebního úřadu a územního plánování.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

55/18

Zastupitelstvo města schvaluje

následující způsob prodeje 8 pozemků určených k výstavbě řadových rodinných domů (dále „ŘRD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. Výběr kupujícího bude proveden veřejnou licitací s tím, že jako kupující bude zastupitelstvu města doporučen uchazeč s nejvyšší nabídkou. Pozemky budou prodány pouze jako celek. Kupující prokáže reference s vybudováním obdobného typu staveb.

 2. Osoba, která se bude chtít účastnit veřejné licitace, uhradí před jejím konáním vratnou kauci v celkové výši za všech 8 pozemků 250.000,- Kč. U osoby, která nabídne nejvyšší cenu, bude jí zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; ostatním osobám bude jimi zaplacená kauce vrácena; v případě uchazeče s nejvyšší nabídkou bude tato kauce sjednaná jako propadná.

 3. Minimální výše kupní ceny je stanovena ve výši 1.750,- Kč/m2. Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21%.

 4. Kupující bude zavázán postavit stavbu ŘRD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.

 5. Kupující bude zavázán ukončit stavbu ŘRD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby ŘRD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 300,- Kč/m2.

 6. Kupující bude zavázán nepřevést koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby po dobu, než dojde k zapsání dokončené stavby ŘRD do katastru nemovitostí. Splnění povinnosti bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 800,- Kč/m2.

 7. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě ŘRD k inženýrským sítím dle specifikace dodané odborem rozvoje města.

 8. Regulační podmínky pro výstavbu ŘRD stanoví odbor stavebního úřadu a územního plánování.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018