Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2017-04 ze dne 14. 8. 2017

15.08.17

Zápis z jednání Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 4/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 14. 8.  2017

 

112/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Jitku Kočovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

113/17

Zastupitelstvo města volí

ověřovatele zápisu pana MUDr. Lubomíra Kellnera a Mgr. Stanislavu Burešovou.

 

114/17

Zastupitelstvo města schvaluje

následující program zasedání: 

  1. Zahájení

  2. Schválení podání žádostio dotaci z MŠMT na stavbu „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu“

  3. Různé

  4. Diskuze

  5. Závěr

 

115/17

Zastupitelstvo města schvaluje

I. podání žádosti o dotaci z MŠMT, Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na akci Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - Vysoké Mýto.

II. zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  15.08.2017

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka