Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 17.6.2021

Usnesení ZM č. 2017-01 ze dne 15. 2. 2017

22.02.17

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

Souhrn usnesení č. 1/17 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 15. 2.  2017

 

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1/17

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

2/17

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Lubomíra Kellnera a MUDr. Jiřinu Šafrovou.

 

3/17

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2016
  3.       3.   Rozpočtová opatření č.1-2017 a 2-2017 schvalovaná radou města

      4.   Poskytnutí zápůjčky – Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková 

            organizace, IČ: 72087013

5.   Rozpočtové opatření č. 3-2017

6.   Majetkoprávní záležitosti

  1. Různé
  2. Diskuse
    1. Závěr

4/17

Zastupitelstvo města schvaluje

 

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2016. 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 15. 2. 2017

                                    

5/17

                                                                               

Zastupitelstvo města jmenuje

 

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2016 ve složení: Ing. Jitka Soukenková, Ing. Veronika Severová a JUDr. Libor Poláček.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 15. 2. 2017

 

6/17

Zastupitelstvo města schvaluje

vyřazení nominace nesplňující podmínky Statutu udílení výročních cen města Vysokého Mýta na základě doporučení příslušné komise dle předloženého návrhu.

 

7/17

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtová opatření č.1-2017 a 2-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.02.2017

 

 

 

8/17

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o zápůjčce poskytnuté organizaci města Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 72087013, ve výši 300,0tis.Kč se splatností do 31.12.2018, s účelem použití na zajištění financování projektu „Dětská skupina v MC Tykadlo Vysoké Mýto“ dotovaného z MPSV ČR – registrační číslo projektu – CZ 03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001704. Zápůjčka je poskytnuta bezúročně a bude použita výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotace a vlastní úhradou nákladů týkajících se tohoto projektu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.02.2017

 

 

 

 

 

9/17

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.3-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.02.2017

10/17

Zastupitelstvo města volí

 

člena finančního výboru Ladislava Vokouna, bytem V Peklovcích čp. 450, 566 01 Vysoké Mýto.

11/17

 

Zastupitelstvo města volí

 

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Evu Šrautovou, nar. 28. 10. 1953, Vysoké Mýto, Prokopa Velikého 793.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: ihned

 

 

 

 

12/17

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. l) tohoto usnesení mění na:

l) 805/12   3/50 xx, nar. xx xx  541.456,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2017

 

13/17

 

Zastupitelstvo města uděluje

 

Výroční ceny města Vysokého Mýta podle výsledků tajného hlasování a ukládá volební sčítací komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2016 jména držitelů zveřejnit na slavnostním večeru konaném dne 2. března 2017.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: 2. 3. 2017

 

 

                                              

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka