Usnesení ZM č. 2016-01 ze dne 27.1.2016

04.02.16

Zápis z jednání
Zvukový záznam Výsledky hlasování

 

 

Souhrn usnesení č. 1/16 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 27. 1.  2016

 

1/16

 

Zastupitelstvo města určuje

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

2/16

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu Ing. Miloslava Coufala a Mgr. Jana Lipavského.

 

3/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Schválení podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu „Rekonstrukce fotbalového   hřiště a atletické dráhy na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě“

3.   Různé

4.   Diskuse

5.   Závěr

 

 

4/16

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

podání žádosti o příspěvek z MŠMT na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy na Městském stadionu ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: referent dotačních projektů

Termín: 31. 1. 2016

 

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka