Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 30.1.2023

Podávání žádostí o informace


Podávání žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


Podávání žádostí

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:
písemně
- poštou na adresu povinného subjektu
- na podatelně
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře.
ústně
- telefonicky
- osobně na jednotlivých odborech
elektronicky
Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:
Pro fyzické osoby:              jméno a příjmení
                                        adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
                                        datum narození žadatele
                                        požadované informace
                                          
Pro právnické osoby:         název
                                        adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
                                        IČO
                                        požadované informace
                                          

Řízení o poskytování informací

Informaci městský úřad poskytuje zpravidla do 15 dnů ode dne doručení, jinak rozhodne o neposkytnutí informace, či její části.
O odvolání proti rozhodnutí městského úřadu rozhoduje věcně příslušný krajský úřad. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou nebo na podatelně městského úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí).
V případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se zato, že byla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení. 
  •  
    Fyzické osoby
  •  
    Právnické osoby