Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 25.7.2021

Vyhláška č. 6/2004 o zrušení příspěvku na MŠ a ŠD

21.06.04

Město Vysoké Mýto


Obecně závazná vyhláška č. 6/2004,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD ze dne 23.09.1993 ve znění vyhlášek ze dne 02.12.1993, 29.09.1994 a vyhlášky č. 4/98.
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 194/04 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1


Zrušuje se obecně závazná vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD ze dne 23.09.1993 ve znění vyhlášek ze dne 02.12.1993, 29.09.1994 a vyhlášky č. 4/98.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2005.


Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého MýtaVyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: