Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 25.7.2021

Vyhláška č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku a zeleni

06.12.06

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni)
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  22.03.2006 usnesením č. 34/06 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni), se mění takto:   V čl. 5 se odst. 2 zrušuje.      
 
Čl. II
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006
 
  Ing. Martin Krejza, v.r.
 Bohuslav Fencl, v.r.   
  místostarosta starosta