Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu 23. 9. a 24. 9. 2022 - popis hlasování

29.08.22

Foto Lukáš RuferKaždý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Ve Vysokém Mýtě je počet členů zastupitelstva města 21 členů.

 

 

 

 

 

 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

 

  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 

  • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Ve Vysokém Mýtě dochází k souběhu voleb, a proto musí být hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města vložen do úřední obálky šedé barvy. Pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se hlasovací lístek kandidáta musí vložit do úřední obálky žluté barvy. Při záměně obálek je hlas voliče neplatný.

 

 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

 

Vladimír Běloušek, vedoucí odboru občanských agend