Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20f

18.12.12

dobrikov studie

Dne 21. 5. 2015 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Dobříkov lokality Z7/a, Z20/f a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

 

 

 

 

 

pdfTextová část1.33 MB

pdfSituace širších vztahů203.38 KB

pdfKoordinační situace329.96 KB

pdfUrbanistický návrh268.14 KB

pdfVýkres dopravní a technické infrastruktury293.14 KB