Územní studie Hrušová - lokality Z01a, b, c, d

26.03.14

hrusova

 

Dne 5. 9. 2014 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Hrušová lokality Z01a, Z01b, Z01c, Z01d a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

 

 

 

 

  

docÚzemní studie Hrušová - textová část291.5 KB

pdfVýkres širších vztahů3.58 MB

pdfUrbanistický návrh777.57 KB

pdfKoordinační výkres827.23 KB

pdfTechnická infrastruktura722.1 KB

pdfSchéma lokalit, etapizace a majetkové vztahy696.19 KB