Územní plán Oucmanice

23.11.12

oucmaniceDne 20.11.2012 byl Zastupitelstvem obce Oucmanice vydán Územní plán Oucmanice. Platnost nabytí účinnosti je od 8.12.2012. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Oucmanice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfÚzemní plán Oucmanice958.47 KB

pdfHlavní výkres (1 : 5 000)2.03 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury (1 : 5 000)1.28 MB

pdfKoordinační výkres (1 : 2 880)3.83 MB

pdfVýkres širších vztahů (1 : 50 000)5.44 MB

pdfVeřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (1 : 5 000)1.07 MB

pdfVýkres základního členění území (1 : 5 000)1.33 MB

pdfZábory půdního fondu (1 : 5 000)2 MB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

pdfZpráva o uplatnění územního plánu Oucmanice1.33 MB

pdfDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Oucmanice1.51 MB