Územní plán Podlesí – právní stav po Změně č.1

17.05.12

up_podlesi.jpg

Dne 9.5.2008 byl vydánZastupitelstvem obce Podlesí Územní plán Podlesí. Platnost nabytí účinnosti je od 26.5.2008. Dne 4.5.2012 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 25.5.2012. Územní plán Podlesí včetně Změny č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu  Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Podlesí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 
doc Textová část 286.50 Kb
pdfHlavní výkres (1 : 5 000)1.47 MB
pdfHlavní výkres (1 : 2 880)1.47 MB
pdfKoordinační výkres (1 : 5 000)1.05 MB
pdfVýkres širších vztahů (1 : 25 000)1.62 MB
pdfVýkres základního členění území (1 : 5 000)1.06 MB
pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn667.50 KB
pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5 000)631.82 KB
pdfPředpokládaný zábor půdního fondu (1 : 5 000)610.7 KB
pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000)1.12 MB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docxTřetí zpráva o uplatnění územního plánu Podlesí958.87 KB

docDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí414.5 KB

docZpráva o uplatňování územního plánu Podlesí191.5 KB

 

Původní územní plán
Změna č. 1