Územní studie Nové Hrady – lokality Z1, Z2 a Z3

07.05.12

upnhrady.jpgDne 4.5.2012 schválil pořizovatel (odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie Nové Hrady a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Aktuálnost územní studie byla prověřena 02.09.2020.pdfTextová část466.6 KB
pdf Hlavní výkres (1 : 1 000) 1.05 Mb
pdf Inženýrské sítě (1 : 1 000) 1008.20 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 1 000) 1.07 Mb