Územní plán Skořenice

02.03.12

skorenice.jpgDne 29.2.2012 byl Zastupitelstvem obce Skořenice vydán Územní plán Skořenice. Platnost nabytí účinnosti je od 20.3.2012. Územního plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Skořenice a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.doc Textová část 769.50 Kb

pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.54 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.31 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 2.09 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 1.16 Mb
pdf Výkres technické infrastruktury - elektřina, plyn (1 : 5 000) 760.87 Kb
pdf Výkres technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 732.55 Kb
pdf Veřejně prospěšné stavby (1 : 5 000) 1.16 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF 761.55 Kb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování územního plánu Skořenice.doc757.5 KB

docxDruhá Zpráva o uplatňování územního plánu Skořenice755.15 KB