Územní plán Radhošť

27.10.11

radhost.jpgDne 26.10.2011 byl Zastupitelstvem obce Radhošť vydán Územní plán Radhošť. Platnost nabytí účinnosti je od 12.11.2011 (usnesení zastupitelsstva č. 2/11). Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci Radhošť a na odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


pdf Textová část 344.57 Kb
pdf Výkres základního členění území (1 : 2 880) 1.09 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.24 Mb
pdf Technická infrastruktura (1 : 2 880) 1.15 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (1 : 2 880) 1.08 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 1.43 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF (1 : 2 880) 1.29 Mb
pdf Širší vztahy (1 : 25 000) 2.95 Mb

docZpráva o uplatnění ÚP Radhošť969.5 KB

docxDruhá zpráva o uplatnění ÚP Radhošť928.1 KB