Územní plán Plchovice - právní stav po Změně č.1

12.10.11

up_plchovice.jpgDne 18.6.2008 byl Zastupitelstvem obce Plchovice vydán Územní plán Plchovice. Platnost nabytí účinnosti je od 1.7.2008. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 10.10.2011. Platnost nabytí účinnosti je od 26.10.2011. Územní plán včetně Změny č.1 a Právního stavu po změně č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Choceň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
pdf Textová část 806.84 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.28 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.11 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.47 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 1.28 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 947.41 Kb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - eletrorozvody, plyn (1 : 5 000) 998.13 Kb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 1.00 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000) 959.47 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 983.80 Kb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

pdfTřetí Zpráva o uplatnění ÚP Plchovice 2020843.25 KB

docZpráva o uplatňování územního plánu Plchovice204.5 KB

docDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Plchovice855.5 KB


Původní územní plán ze dne 1.7.2008
Změna ÚP č.1