Územní plán Stradouň

22.06.10

up_stradoun.png Dne 21.6.2010 byl Zastupitelstvem obce Stradouň vydán Územní plán Stradouň. Platnost nabytí účinnosti je od 8.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 1/2010). Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Stradouň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


docopatření obecné povahy1.02 MB
pdf Výkres základního členění území (1 : 2 880) 185.94 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 308.42 Kb
pdf Technická infrastruktura (1 : 2 880) 220.92 Kb
pdf Veřejně prospěšné stavby (1 : 2 880) 166.69 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 398.75 Kb
pdf Širší vztahy (1 : 25 000) 6.64 Mb
pdf Předpokládaný zábor ZPF (1 : 2 880) 343.48 Kb

docZpráva o uplatnění Územního plánu Stradouň967.5 KB

docxDruhá zpráva o uplatnění Územního plánu Stradouň1.3 MB