Územní plán Libecina

22.04.10

up_libecina.pngDne 15.4.2010 byl Zastupitelstvem obce Libecina vydán Územní plán Libecina. Platnost nabytí účinnosti je od 6.5.2010. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Libecina a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
doc Textová část 503.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.60 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.43 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.98 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 1.32 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 2.00 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn (1 : 5 000) 1.48 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 1.50 Mb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 1.50 Mb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování územního plánu Libecina573.5 KB

docxDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Libecina1.23 MB