Územní plán Vinary

07.07.09

uplan.pngDne 19.6.2009 vydalo Zastupitelstvo obce Vinary opatřením obecné povahy Územní plán Vinary.
Platnost nabytí účinnosti je od 7.7.2009. Územní plán je uložen na odboru Stavební úřad MěÚ Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto a na Obecním úřadu Vinary a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


doc Čistopis 243.50 Kb
doc Odůvodnění 293.50 Kb
doc Opatření obecné povahy 555.50 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 3.42 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 100 000) 44.77 Mb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdnío fondu (1 : 5 000) 3.17 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 2.74 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 3.34 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000) 2.64 Mb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování ÚP Vinary272 KB

pdfDruhá zpráva o uplatňování UP Vinary1.21 MB