Územní plán Újezd u Chocně

23.01.09

up_ujezd.jpgDne 5.1.2009 byl Zastupitelstvem obce Újezd u Chocně vydán Územní plán Újezd u Chocně. Platnost nabytí účinnosti je od 21.1.2009. Územní plán je uložen na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Újezd u Chocně a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


doc ÚSES 116.50 Kb
doc Opatření obecné povahy 525.50 Kb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 3.33 Mb
pdf Inženýrské sítě (1 : 5 000) 3.86 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 4.87 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5000) 2.60 Mb
pdf Zemědělský půdní fond (1 : 5 000) 3.89 Mb
pdf Širší vztahy (1 : 25 000) 9.28 Mb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Chocně684.5 KB

pdfDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Chocně1.41 MB

pdfTřetí zpráva o uplatnění Územního plánu Újezd u Chocně873.51 KB