Územní plán Plchovice

16.07.08

Územní plán obce PlchoviceDne 18.6.2008 byl Zastupitelstvem obce Plchovice schválen Územní plán Plchovice.
Platnost nabytí účinnosti je od 1.7.2008. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Plchovice a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje.pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 811.34 Kb
doc Čistopis 258.50 Kb
doc Odůvodnění 241.50 Kb
doc Opatření obecné povahy 348.50 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 970.14 Kb
pdf Širší vztahy (1 : 25 000) 1.22 Mb
pdf Výkres koncenpce technické infrastruktury - Elektrorozvody, plyn (1 : 5 000) 627.85 Kb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - Vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 644.31 Kb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000) 584.63 Kb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 583.55 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 610.91 Kb
xls Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu na navržených lokalitách 154.50 Kb