Územní plán Zádolí

26.05.08

Územní plán obce ZádolíDne 23.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Zádolí vydán Územní plán Zádolí.
Platnost nabytí účinnosti je od 10.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Zádolí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


pdfVýkres širších vztahů (1:25 000)1.76 MB

pdfVýkres základního členění (1:5 000)1.05 MB
pdf Hlavní výkres (1:5 000) 1.03 Mb
pdf koordinační výkres (1:5 000) 1.35 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1:5 000) 1.11 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5 000) 908.27 Kb
xls Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu na navržených lokalitách ÚPO 154.50 Kb
doc Opatření obecné povahy 402.50 Kb
doc Čistopis 224.50 Kb
doc Odůvodnění 178.00 Kb

 

Související dokumenty:

docZpráva o uplatňování územního plánu Zádolí202.5 KB

docDruhá zpráva o uplatňování územního plánu Zádolí1.33 MB

docxTřetí Zpráva o uplatňování územního plánu Zádolí1.87 MB