Územní plán Pustina

13.05.08

Územní plán obce PustinaDne 18.4.2008 byl Zastupitelstvem obce Pustina vydán Územní plán Pustina.
Platnost nabytí účinnosti je od 6.5.2008. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na Obecním úřadu Pustina a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


doc Čistopis 244.00 Kb
doc Odůvodnění 156.00 Kb
doc Opatření obecné povahy 413.50 Kb
xls Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu 155.00 Kb
pdf Hlavní výkres (1:5 000) 1.12 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - elektrorozvody, plyn (1:5 000) 635.37 Kb
pdf Koordinační výkres (1:5 000) 1.12 Mb
pdf Širší vztahy (1:25 000) 1.31 Mb
pdf Výkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace (1:5 000) 576.09 Kb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1:5 000) 868.11 Kb
pdf Výkres základního členění území (1:5 000) 874.94 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1:5 000) 454.23 Kb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

docZpráva o uplatňování územního plánu Pustina202.5 KB

docDruhá zpráva o uplatnění ÚP Pustina.doc813 KB

docxTřetí Zpráva o uplatněni ÚP Pustina1.33 MB