Územní plán Zářecká Lhota

09.01.08

Zářecká Lhota - Územní plánDne 5.12.2007 byl zastupitelstvem obce Zářecká Lhota vydává nový územní plán. Platnost nabytí účinnosti je od 20.12.2007.
Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Choceň, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obecním úřadu Zářecká Lhota a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.


doc Textová část 359.50 Kb
doc Odůvodnění 276.00 Kb
doc Opatření obecné povahy 419.50 Kb
png Hlavní výkres 1 : 5000 1.65 Mb
png Koordinační výkres 1: 5000 2.31 Mb
png Hlavní výkres - inženýrské sítě 1: 5000 1.87 Mb
png Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 1.27 Mb
png Výkres základního členění území 1.31 Mb

docZpráva o uplatňování územního plánu Zářecká Lhota183.5 KB

docZpráva č.2 o uplatnění ÚP Zářecká Lhota 2016.doc607.5 KB

docxZpráva č.3 o uplatnění ÚP Zářecká Lhota 2019565.84 KB