Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 2020

21.12.20

uap2016ÚAP jsou pořizovány na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších předpisů (SZ), a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Obsah ÚAP Vysoké Mýto 2020:

 

 

1. Podklady pro rozbor udržitelného území

 

Textová část:

pdfPodklady pro rozbor udržitelného rozvoje území12.96 MB

 

Grafická část:

pdfVýkres limitů14.3 MB

pdfVýkres záměrů26.87 MB

pdfVýkres hodnot36.32 MB

 

 

2. Rozbor udržitelného rozvoje:

 

Textová část:

pdfRozbor udržitelného rozvoje území1.96 MB

 

Grafická část:

pdfVýkres problémů25.78 MB

 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 SZ.

 

V ORP Vysoké Mýto je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

 

A067 - Technologický objekt zásobování vodou

 

Textová část

pdfA067 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.659.52 KB

pdfA067 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.567.29 KB

pdfA067 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA06710.78 MB

 

A068 - Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

 

Textová část

pdfA068 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.660.08 KB

pdfA068 – Vodárenská společnost Chrudim, a. s.567.29 KB

pdfA068 – AGUA SERVIS, a. s. - Plchovice624.76 KB

pdfA068 – AGUA SERVIS, a. s. - Smetana625.2 KB

pdfA068 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA06810.88 MB

 

A069 - Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

 

Textová část

pdfA069 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.658.85 KB

pdfA069 – Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA06910.78 MB

 

A070 - Kanalizační stoky a jejich ochraná pásma

 

Textová část

pdfA070 – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.659.7 KB

pdfA070 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07010.82 MB

 

A071 - Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

 

Textová část

pdfA071 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07110.77 MB

 

A072 - Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

 

Textová část

pdfA072 - ČEZ Distribuce, a. s.137.59 KB

pdfA072 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07210.77 MB

 

A073 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

 

Textová část

pdfA073 - ČEZ Distribuce, a. s.137.62 KB

pdfA073 - RWE GasNet, s.r.o.136.34 KB

pdfA073 - ČEPS, a. s.88.44 KB

pdfA073 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07311.63 MB

 

A074 - Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná pásma a bezpečnostní pásma

 

Textová část

pdfA074 - RWE GasNet, s.r.o.136.34 KB

pdfA074 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07410.76 MB

 

A075 - Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

 

Textová část

pdfA075 - GasNet, s.r.o.136.34 KB

pdfA075 - Správa železnic, s. o.822.78 KB

 

Grafická část

pdfA07511.04 MB

 

 

A082a - Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

 

Textová část

pdfA082a - České Radiokomunikace, a. s.93.46 KB

pdfA082a - ČEZ Distribuce, a. s.137.61 KB

pdfA082a - PODA, a. s.1.52 MB

 

 

Grafická část

pdfA082a13.65 MB