Územní plán Svatý Jiří – Úplné znění po Změně č. 1

23.07.20

Územní plán obce Sv. JiříDne 24. 10. 2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11. 11. 2008. Dne 24. 6. 2020 vydalo zastupitelstvo Změnu č.1 s nabytím účinnosti 20. 7. 2020. Územní plán včetně Změny č.1 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 docxTextová část po Změně č. 1 ÚP Svatý Jiří69.36 KB

pdfHlavní výkres1.53 MB

pdfKoordinační výkres1.43 MB

pdfVýkres technické infrastruktury935.59 KB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb1.17 MB

pdfVýkres základního členění území1.21 MB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Původní územní plán

Změna č. 1

 

docZpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jiří2.3 MB

pdfDruhá zpráva o uplatňování Územního plánu Svatý Jiří1.31 MB


jpg Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu 4.08 Mb
jpg Přehledná tabulka o kvalitě a cenách pozemků 847.14 Kb
jpg Tabulka prvků ÚSES 262.32 Kb