Územní studie Slatina sever lokalita Z1, Z2, Z10

04.04.12

slatina.jpg

Dne 3. 6. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - změna 2019 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Zároveň byla ukončena platnost Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - 2013.

 

 

 

  

 

pdfA. TEXTOVÁ ČÁST ÚS Slatina251.48 KB

pdfB.1 SITUACE ŠIRSÍCH VZTAHŮ1.06 MB

pdfB.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES472.77 KB

pdfB.3 URBANISTICKÝ NÁVRH404.44 KB

pdfB.4 VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY432.76 KB