Slatina sever - lokalita Z7

04.04.12

slatina.jpg

Dne 3. 6. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina sever - lokalita Z7 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti

 

 

 

 

 

 

pdfA. TEXTOVÁ ČÁST ÚS Slatina191.79 KB

pdfB.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ978.74 KB

pdfB.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES178.18 KB

pdfB.3 URBANISTICKÝ NÁVRH136.9 KB

pdfB.4 VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY177.21 KB