Územní studie 1 – zastavitelná plocha ZII/1, Choceň

05.03.19

us chocen

Dne 4. 3. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

 

 

 

 

 

 


pdfPrůvodní zpráva635.69 KB

pdf1 Situace širších vztahů3.61 MB

pdf2.1 Urbanistický návrh455.15 KB

pdf2.2 Urbanistický návrh822.42 KB

pdf3 Dopravní infrastruktura801.66 KB

pdf4 Koordinační výkres1 MB