Územní plán Vraclav - Úplné znění po Změně č. 1

15.10.18

vraclav.pngDne 30.3.2011 byl zastupitelstvem obce Vraclav vydán nový územní plán. Platnost nabytí účinnosti je od 18.4.2011 (usnesení zastupitelstva č, 1/11). Dne 25.9.2018 byla zastupitelstvem obce Vraclav vydána Změna č.1 Územního plánu s účinností od 15.10.2018. Územní plán včetně Změny č.1 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto, na obecním úřadě Vraclav a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Dokladová část je uložena na odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto.

 

 

 

docÚplné znění po Změně č. 1 - Vraclav 4.9.18321.5 KB

pdfHlavní výkres2.77 MB

pdfKoordinační výkres3.05 MB

pdfVýkres základního členění území2.14 MB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací2.11 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - elektro, plyn, telekomunikace1.52 MB

pdfVýkres koncepce technické infrastruktury - vodovod, kanalizace1.41 MB

 


SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Původní územní plán

Změna č. 1

docZpráva o uplatňování ÚP Vraclav825.5 KB

docDruhá zpráva o uplatňování ÚP Vraclav923.5 KB