Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem

19.10.17

Územní plán obce Zálší

Dne 17. 10. 2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Zálší lokality Z16 a Z3 a p.p.č. 186/2 za obecním úřadem“ pro rozhodování v území a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

 

 

 


pdfTextová část428.19 KB

pdf2 - Výkres širších vztahů166.07 KB

pdf3 - Hlavní výkres - urbanistický návrh501.71 KB

pdf4 - Výkres regulace a technické infrastruktury472.05 KB