Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22

10.07.17

US Tisova zanrovkaDne 30.06.2017 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití „Územní studie Tisová lokality Z 13 (část), Z 14 a Z 22“ pro rozhodování v území a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Od tohoto dne je územní studie podkladem pro rozhodování v území.

 

 

 pdfTextová část911.09 KB

pdfSituace širších vztahů970.78 KB

pdfUrbanistický návrh a prostorová regulace641.83 KB

pdfDopravní a technická infrasturtura624.55 KB

pdfKoordinační výkres659.06 KB