Územní plán Džbánov - právní stav po změně č. 1

02.09.08

Územní plán obce Džbánov

Dne 29.7.2008 byl Zastupitelstvem obce Džbánov vydán Územní plán Džbánov. Platnost nabytí účinnosti je od 15.8.2008. Změna č.1 územního plánu byla vydána dne 2.3.2017. Platnost nabytí účinnosti je od 20.3.2017. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Džbánov a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 

 

 

pdfTextová část282.75 KB

pdfVýkres základního členění území651.22 KB

pdfHlavní výkres977.17 KB

pdfVeřejná infrastruktura - doprava, energetika846.75 KB

pdfVeřejná infrastruktura - vodní hospodářství934.71 KB

pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací657.84 KB

pdfKoordinační výkres1.28 MB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

doc Zpráva o uplatňování územního plánu Džbánov218 KB

pdfDruhá Zpráva o uplatňování Územního plánu Džbánov1.09 MB

pdfTřetí zpráva o uplatňování Územního plánu Džbánov1.58 MB

 

Platný územní plán

Změna č. 1