Územní plán Bošín - právní stav po Změně č.1

15.11.11

pdfTextová část.pdf871.31 KB

pdf Výkres základního členění území (1 : 2 880) 1.06 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.23 Mb
pdf Koordinační výkres (1 : 2 880) 1.33 Mb