Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.3.2023

Usnesení RM č. 2000-27 ze dne 26.7.2000

26.07.00

 

U s n e s e n í č. 27/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 26.7.1999


Městská rada souhlasí:

a)s použitím městského znaku na materiály propagující charitativní akci Prázdninová kujebácká noc, která se bude konat dne 12. srpna 2000 na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě

Z: p. Felgr
T: ihned

b)s tím, že organizátorům charitativní akce Kujebácká prázdninová noc, která se bude konat dne 12.8.2000, nebude účtován nájem za použití plovárny ani poplatek ze vstupného

Z: p. Felgr
T: ihned

c)s přidělením bytů 1+1 v čp. 156/IV, ul. Husova Vysoké Mýto dle uvedeného návrhu

Z: p. Felgr
T: ihned


d) s přidělením bytu č. 2 v čp. 795/IV, ul. Prokopa Velikého p. Soně Hadysové a bytu č. 2 v čp. 796/IV, ul. Prokopa Velikého p. Monice Sirové a p. Jiřímu Loukotovi po splnění podmínky úhrady 30.000,-- Kč

Z: p. Felgr
T: ihned


e)s převedením užívacích práv k bytu č. 5 v čp. 778/IV, ul. V Břízkách z p. Pavlíny Kučerové na p. Helenu Kučerovou

Z: p. Felgr

T: ihned


f)se zněním nové směrnice o přidělování bytů v majetku Města Vysoké Mýto a doporučuje MZ znění směrnice schválit s platností od 1.10.2000

Z: p. Felgr

T: ihned


g)se zakoupením depozitních směnek dle předloženého návrhu

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


h)s ukončením účtování prostřednictvím Fondu rozpočtových rezerv Města

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


ch)s uzavřením podnájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi spol. s.r.o. VAK Vysoké Mýto a spol. s.r.o. V-data Vysoké Mýto

Z: p. Ing. F. Zima
T: ihned


i) s proplacením nákladů spojených s pobytem p. PhDr. Skružného ve Vysokém Mýtě
Z: p. Felgr

T: ihned


j) s využitím pozemků a budovy Města pro uspořádání ohňostroje dne 26.8.2000 dle předloženého návrhu

Z: p. Felgr
T: ihned

Městská rada ukládá:

41/00
tajemnici MěÚ předložit návrh na vytvoření skupiny, která se bude
zabývat řešením přechodu rozpočtových organizací Města M-klub a TS na
jinou právní formu v souladu se změnou zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, který bude v platnosti od 1.1.2001 a ruší rozpočtové
organizace
Z: p. Pohorská
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta