Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2022-01 ze dne 5. 1. 2022

11.01.22

Souhrn usnesení č. 1/2022 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 5. 1. 2022

                                                                      

 

 

1/22                                                                                       

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 05.01.2022.

        

                                                                                              

2/22

Rada města schvaluje 

plat a jeho složky ředitelce Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, od 01. 01. 2022, dle předloženého návrhu

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

3/22

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 9.360,- Kč (slovy devět tisíc tři sta šedesát korun českých), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

4/22

Rada města schvaluje

rozpočet a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Jindřich Svatoš

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                            

5/22

Rada města schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2023–2024 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Jindřich Svatoš

Termín: ihned

 

6/22

Rada města schvaluje

rozpočet fondu investic Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Jindřich Svatoš

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

7/22

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Jindřich Svatoš

Termín: ihned

 

                                                                                                                                   

8/22

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                                   

 

9/22

Rada města ukládá

na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.800 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2022                  700.000,-Kč

30.06.2022                  700.000,-Kč

30.09.2022                  700.000,-Kč

31.12.2022                  700.000,-Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

10/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.12-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: Ihned                                                                                                          

 

 

11/22

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.1-2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

            

                                                                                                

12/22

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Havlíčkovy sady - revitalizace parku“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.01.2022                                                                                                  

 

 

13/22

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Havlíčkovy sady - revitalizace parku“. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Lubomír Dostál)

Jiří Kovařík (JUDr. Libor Poláček).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

14/22

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.01.2022                                                                                                  

 

 

15/22

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Lubomír Dostál)

Jiří Kovařík (JUDr. Libor Poláček).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

16/22

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto - hospodářský pavilon“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.01.2022                                                                                                  

 

 

17/22

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto - hospodářský pavilon“. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Lubomír Dostál)

Jiří Kovařík (JUDr. Libor Poláček).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned                                                                                                           

 

 

18/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání.

 

 

19/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele včetně výše odměny.

                                                                                                                                 

 

20/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

uzavření pracovní smlouvy Ing. Krčila dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                 

 

21/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

užívání služebního automobilu společnosti Ing. Miroslavem Krčilem k soukromým účelům podle předloženého návrhu.

                                                                                                                              

 

22/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. zrušuje

usnesení č. 871/21.

 

                                                                                              

23/22

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

odměnu řediteli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. Bohumíru Machatovi dle předloženého návrhu.