Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-20 ze dne 13.10.2021

18.10.21

Souhrn usnesení č. 20/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13.10.2021

645/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 10. 2021.

 

646/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

647/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 467.845,26,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

648/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

649/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 68.599,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

650/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

651/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 198.686,85,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

652/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

653/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 125.622,85,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

654/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                        

655/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 11.886,25,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

656/21

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

657/21

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 97.859,52,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2021.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2021

                                                                                                                                      

658/21

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 4.424,- Kč (slovy čtyři tisíce čtyři sta dvacet čtyři koruny), dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

659/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Mrázkem Ivanem, nar. xx, trvale bytem xx, na dobu určitou ½ roku, tedy od 01.10.2021 do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

660/21

Rada města stanovuje 

správci místních poplatků, aby včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýšil o 50 % z nezaplaceného nebo nedovedeného poplatku či z jeho části.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

661/21

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4813/1 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

662/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 21 uzavřené dne 17.12.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ 60933950, kterým se v předmětu pachtu nahrazuje 1/2 pozemku parc. č. 4673/12 v k. ú Vysoké Mýto celým pozemkem parc. č. 4673/12 v k. ú. Vysoké Mýto včetně adekvátního zvýšení pachtovného.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

663/21

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství paní Adélou Pellarovou, IČ 02684071 dne 16.12.2021 na části ulice Pražská ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání divadelního představení dětí.

Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

664/21

Rada města zrušuje

usnesení č. 635/21 ze dne 29.09.2021

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

665/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 674 mezi městem Vysokým Mýtem a organizací Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ 71294791, kterým se pro rok 2021 mění výše ročního nájemného na 680 277,58 Kč + základní sazba DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

666/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4527-6/2021 označeného jako parc. č. 1522/102 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti TOMIL s.r.o., IČ 25281470, za kupní cenu ve výši 141.550 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 10.11.2021

                                                                                                                                      

667/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2134, jehož součástí je stavba Pražské Předměstí, čp. 7, rod. dům a pozemku parc. č. 2135 zahrada, vše v k.ú. Vysoké Mýto, od vlastníků za kupní cenu ve výši 2.550.000 Kč. Koupě se uskutečňuje z důvodu akutní nutnosti zvýšení kapacity parkovacích míst související s provozem stadionu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 10.11.2021

                                                                                                                                      

668/21

Rada města doplňuje

usnesení č. 783/18 ze dne 05.12.2018 ve znění usnesení č. 90/21 ze dne 17.02.2021 a ve znění usnesení č. 454/21 ze dne 23.06.2021 takto: Shora uvedená výše náhrady bude použita i při udělení souhlasu města Vysokého Mýta s umístěním stavby (přípojky, přeložky inž. sítí) formou uzavření dohody o umístění a provedení stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

669/21

Rada města schvaluje

v rámci jednacího řízení bez uveřejnění uzavření smlouvy na dodávky zemního plynu se společností Eneka, s.r.o., IČ 27671267, a to s parametry dle předložené nabídky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned 

                                                                                                                                      

670/21

Rada města schvaluje

změnu umístění ledové plochy z akce ,,Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapaˮ, a to do areálu bývalé zemědělské školy na multifunkční hřiště, kde se připravuje nový sportovní areál města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

671/21

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vysokého Mýta z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021, evidenční číslo smlouvy OKŘ/21/74930, mezi Pardubickým

krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 22.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                      

672/21

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Vysoké Mýto,  mezi firmou  THT Polička, s. r. o. se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, a Městem Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773 s prodloužením termínu realizace akce do 31.03.2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

673/21

Rada města schvaluje

zahraniční studijní cestu Ing. Františka Jiraského a Ing. Martina Krejzy do Burgundska v termínu od 23. – 30. 10. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned 

 

674/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Františka Pauluse na členství v komisi pro občanské záležitosti Rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

675/21                                                                                                                           

Rada města jmenuje

členkami komise pro občanské záležitosti Rady města Vysokého Mýta paní Helenu Fajtovou, Ivanu Hrdinovou, Libuši Horákovou a Libuši Poklopovou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                        

676/21

Rada města bere na vědomí

rezignaci paní Hany Štindlové na členství ve výchovně vzdělávací komisi Rady města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                        

 677/21

Rada města jmenuje

členkou výchovně vzdělávací komise Rady města Vysokého Mýta paní Petru Kozminskou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned