Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 2.7.2022

Usnesení RM č. 2021-10 ze dne 26.05.2021

31.05.21

Souhrn usnesení č. 10/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 26.05.2021

                                                                                   

 

297/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26.05.2021.

 

298/21

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2020 ve výši  - 975 160,17 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                      

299/21

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, návrh na pokrytí ztráty zlepšeným hospodářským výsledkem v příštím období.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

             

                                                                                                                         

300/21

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2020.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

                    

                                                                                                                  

301/21

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

       

                                                                                                                               

302/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS č. 2/2021.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: 23.6.2021

        

                                                                                                                              

303/21

Rada města souhlasí

s nákupem překopávače zakládek kompostu na kompostárně. 

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: ihned

 

 

304/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, v úplném znění, dle předloženého návrhu, s účinností od 01. 07. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 23. 06. 2021

 

 

305/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2021 VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s., ve výši 935.685,- Kč na projekt „Pořízení technického vybavení pro VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ o.p.s.“.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 23. 06. 2021

 

                                                                                                                                      

306/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a výroční zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 23. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

307/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk na projektSociální služba dle zákona o sociálních službách 108/2006, viz.: § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotních službách“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

             

                                                                                                                         

308/21

Rada města souhlasí

s přijetím daru - pianina v hodnotě 25.000 Kč, pro Mateřskou školu Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, dle předložené žádosti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

309/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

310/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 230 122,00 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

311/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 230 122,00 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

312/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

313/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 298 309,46 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

314/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 298 309,46 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

315/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

316/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 93 219,83 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

317/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 93 219,83 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

318/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

319/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2020 ve výši 276 581,29 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

320/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 276 581,29 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

321/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

322/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2020 ve výši 295 083,00 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

323/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 295 083,00 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

324/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

325/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

za rok 2020 ve výši 139 379,99 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

326/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 139 379,99 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

327/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

328/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 52 122,19 Kč.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

329/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 52 122,19 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

330/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

331/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 294 500,87 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

332/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 294 500,87 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

333/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

334/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 280 879,62 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

335/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 280 879,62 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

336/21

Rada města schvaluje

účetní závěrku Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2020.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

337/21

Rada města schvaluje

výsledek hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, za rok 2020 ve výši 479,26 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

338/21

Rada města schvaluje

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 479,26 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

339/21

Rada města bere na vědomí

Zápis o průběhu a výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

340/21

Rada města jmenuje

paní Petru Kozminskou, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, s účinností od 01. 08. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

341/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Pavla Boštíka na projekt „Oprava střešní krytiny a opravu vikýřů s výměnou oken na objektu čp. 27/2 v ulici Fibichova“ na rok 2021 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 49.000,- Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 20. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

342/21

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z výzvy č. SGS-3 „Oslo“ z Norských fondů 2014 – 2021 na realizaci projektu „Adaptační strategie Vysoké Mýto.“

II. uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory“ č. 3194100023 z dotačního programu ze Státního fondu životního prostředí ČR jako zprostředkovatele Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021 - výzva č. SGS-3 „Oslo“ na realizaci akce „Adaptační strategie Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 15. 06. 2021

 

                                                                                                                                      

343/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy DUPA system s.r.o., IČ: 28860268, 565 55 Hrušová 67 za nabídkovou cenu 923.907,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

344/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou DUPA system s.r.o., IČ: 28860268, 565 55 Hrušová 67 jako dodavatelem akce „MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“ za nabídkovou cenu 923.907,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 06. 2021

                 

                                                                                                                     

345/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, „MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy KBT elektronik s.r.o., IČ: 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 2.443.573,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

          

                                                                                                                            

346/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik s.r.o., IČ: 46509020, Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem akce „MŠ Slunečná – rekonstrukce elektroinstalace pavilon č. 1“ za nabídkovou cenu 2.443.573,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

347/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku akce „Vysoké Mýto ‐ komplexní předcházení vzniku odpadů“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2021

 

 

348/21

Rada města schvaluje

záměr osazení kogenerační jednotky pro vytápění objektů - Krytý plavecký bazén, ul. Husova 117 a Domova mládeže, ul. Generála Závady 118.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2021

                                                                                                                                      

 

349/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 49/ORM/2020 ze dne 4. 11. 2020 s firmou B K N, spol. s r. o., se sídlem Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909 pro akci „Nová smuteční síň – Vysoké Mýto“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 06. 2021

 

                                                                                                                                      

350/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.2-2021 konaného dne 19.05.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                          

                                                                                                            

351/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2020, tj. zisk ve výši 57.225.695,68Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                

                                                                                                                      

352/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2020, tj. zisk ve výši 3.713.981,55Kč, včetně převodu tohoto zisku ve prospěch příjmů hlavní činnost města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

353/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2020, tj. zisk ve výši 60.939.677,23Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

354/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

355/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

356/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

357/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

358/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2020, a to bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                

                                                                                                                      

359/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta k 31.12.2020 včetně jeho rozdělení dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

360/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

 

                                                                                                                                      

361/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2021

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

 

                                                                                                                                      

362/21

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.4-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.05.2021

         

                                                                                                                             

363/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č.5-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

                 

                                                                                                                     

364/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p 450 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Kroulíkem Františkem (nar. xx), trvale bytem xx, na dobu určitou od 01.03.2021 do 30.11.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

365/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900082148/1/2021 mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako oprávněným a manželi Petrem a Erikou Jiroutovými, oba trvale bytem xx jako investorem stavby „ROZ, Vysoké Mýto - Žerotínova, plynovodní přípojka“; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 497/1 a 4832 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4077-106/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.200 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

 

                                                                                                                                      

366/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 3464/10 a 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto od Ing. Jiřího Martinka, nar. xx, trvale xx, Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 112.813 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 23.06.2021

 

                                                                                                                                      

367/21

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění a provedení stavby „AUTODROM – MODERNIZACE 2020, VYSOKÉ MÝTO“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

368/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 338 o výměře 72 m2 včetně drobných staveb na této části se nacházejících v k. ú. Vysoké Mýto za účelem zřízení restaurační předzahrádky. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

369/21

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor – místností č. 101, 102, 103, 104 a 105 o výměře 67,81 m2 v budově č. p. 156 stojící na pozemku parc. č. 1515/2 v ulici Husova v k. ú. Vysoké Mýto spolku Křesťanská misie z. s. IČ 26537966 za účelem pořádání veřejných shromáždění, a to každou neděli od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 1 831 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

370/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek k pachtovní smlouvě č. 14 ze dne 18.02.2019 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Vladimírem Slavíkem, IČ 44473192, kterým se doplňuje do smlouvy část pozemku parc. č. 407/2 o výměře 11 688 m2 v k. ú. Slatina u Vysokého Mýta. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 326 pro katastrální území Slatina u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

371/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Martinem Víškem, Školní 361, 566 01 Vysoké Mýto na část pozemku p. č. 1725/1 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení zahrádky. Roční nájemné bude činit 180 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

372/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Pavlem Pinkasem, bytem xx na část pozemku p. č. 4289/1 v k. ú. Vysoké Mýto o výměře 270 m2 za účelem umístění dočasné stavby. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 13 500 Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

       

                                                                                                                               

373/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 270 m2 v k. ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

374/21

Rada města schvaluje

dohodu se společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557, o podmínkách souhlasu s instalací kogenerační jednotky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

375/21

Rada města souhlasí

s projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2021

                                                                                                                                      

 

376/21

Rada města souhlasí,

na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace, Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, s provedením rekonstrukce systému řízení na ČOV Vysoké Mýto. Rekonstrukce v hodnotě 1.201.302,50 Kč bez DPH bude plně financována společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

377/21

Rada města schvaluje

zřízení věcných břemen souvisejících s převodem pozemku parc. č. 4025/1 v k.ú. Vysoké Mýto od Pardubického kraje, IČO 70892822, dle přiložené darovací smlouvy a smlouvy o zřízení pozemkových služebností. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned