Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-06 ze dne 17.03.2021

23.03.21

Souhrn usnesení č. 06/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 17.03.2021

142/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17.03.2021.

                                                                                                                                      

 

143/21

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/21/70918 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

144/21

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí dotace č. OSV/21/71140 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                      

145/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 004 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Motyčkovou Magdalenu, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 31.3.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                                     

146/21

Rada města schvaluje 

přestěhování paní Soukalové Dobromily z bytu č. 204 do bytu č. 230 v objektu DPS Litomyšlská 50 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky do 31.3.2024.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

147/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 16 v DPS Javornického 432 pro paní Nývltovou Marii, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku do 30.9.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

148/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 1-2021 konaného dne 9.3.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2021

     

                                                                                                                                 

149/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 4.000.000,0Kč se splatností do 31.12.2021, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny zápůjčky. Účelem poskytnutí zápůjčky je zajištění financování společnosti spočívající v překlenutí časového nesouladu mezi náklady souvisejícími s fyzickým provedením prací na obnově a výchově městských lesů a poskytnutím dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na tuto činnost v roce 2021, a to dle žádosti vydlužitele ze dne 3.3.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2021

    

                                                                                                                                  

150/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2021

    

                                                                                                                                  

151/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2021 dle upraveného návrhu:

 

ČÍSLO ŽADATEL   PROJEKT VÝŠE DOTACE 2021 v Kč
1. Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.   Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 15 000
2. Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206   Údržba kynologického cvičiště ZKO Vysoké Mýto. Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu a provoz, nákup pomůcek pro sportovní výcvik a výcvik agility. 12 000
4.

Junák - český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s.

  Obnova stanových celt a teepee + nákup nového a údržba starého sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto + zlepšení skladování sportovních potřeb 14 000
5. Klub českých turistů Vysoké Mýto  

Turistika 2021

20 000
6.

Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s.

  Pokrytí nákladů na energie a činnost mládeže Klubu kuželkářů Vysoké Mýto 30 000
7. Michal Miler, Klášterec nad Orlicí   Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto - podpora činnosti klubu deskových her a provozu herny klubu 10 000
8. Orel jednota Vysoké Mýto  

Sportovní činnost v roce 2021

40 000
9. RC Team Vysoké Mýto  

Akce s RC modely

8 000
10. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I.   Dovybavení a obnova materiálové základny sportovních družstev mládeže Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. 12 000
11.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

 

Sportem proti pasivitě

6 000
13. Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto   Chceme být aktivní, aneb poznáváme sportoviště ve Vysokém Mýtě 6 000
14. Šachový klub Vysoké Mýto, z.s.   Šachový klub Vysoké Mýto - činnost, soutěže a turnaje dospělých 15 000
15. U21VM Futsal Team, z.s.   U21VM Futsal Team – rozvoj a podpora sportovní činnosti mládeže ve Vysokém Mýtě v roce 2021/celoroční činnost 17 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 31. 03. 2021

     

                                                                                                                                 

152/21

Rada města neschvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2021, dle upraveného návrhu:

 

ČÍSLO ŽADATEL   PROJEKT
3. Dobroběh Vysoké Mýto, z.s.   Vysokomýtský půlmaraton
12. SK Stodola Vysoké Mýto   Provoz sportovního klubu
16. TAJV, z.s. Poděbrady   Sportovní den mládeže s TAJV ve Vys. Mýtě

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

153/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2021 dle následující tabulky:

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2021 v Kč
17. AC Vysoké Mýto z.s. Staň se atletem, trénuj, běhej házej skákej 137 000
18.

Cyklo Bendl, z.s.

Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2021 80 000
19. Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor, obnova vybavení pro tréninky 105 000
20.

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.

Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích, apod. 130 000
21. Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto Metodický a materiální rozvoj florbalu ve Vysokém Mýtě 150 000
22. Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 164 000
23. SK Vysoké Mýto z.s.

Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto

430 000
24. Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s.

Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky

105 000
25.

Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.

Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 150 000
26. Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 265 000
27. Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovního oddílu 65 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, č. usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 31. 03. 2021

 

                                                                                                                                      

154/21

Rada města

 I. jmenuje

členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu;

II. pověřuje

paní Renatu Benešovou funkcí tajemníka konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

155/21

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2021 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

156/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě v celkové výši 1.610 000, - Kč.

 

Termín: 31. 03. 2021

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

  

 

157/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2021, která je poskytnuta v celkové výši 1.610 000 Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 1.000 000, - Kč na akci „Sanace dřevomorky v krovu věže a s tím spojená obnova konstrukce krovu městské opevnění – Pražská brána na pozemku parc. č. 276, 275, 4790 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. V Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 je objekt pod pořadovým č. 6. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-           finanční prostředky ve výši 230 000 Kč na akci „Výměna výplní fasádních otvorů - I. etapa“ měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 21202/6-4394.

 

-           finanční prostředky ve výši 380 000, - Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb ve východní části klenby presbytáře a konzervace a údržba dřevěného oltáře“ v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31. 03. 2021

         

                                                                                                                             

158/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 80.000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 805.000 Kč) na výměnu výplní fasádních otvorů - I. etapa, měšťanského domu č. p. 211 na pozemku parc. č. 1290 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31. 03. 2021

 

 

159/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 53 000 Kč (10 % z celkově uznatelných nákladů, tj. z částky 532 750 Kč) na restaurování nástěnných maleb ve východní části klenby presbytáře a konzervace a údržba dřevěného oltáře v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31. 03. 2021

 

 

160/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 4571/30 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.43 na plochu s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL“. do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín:  31.3.2021

                                                                                                                                      

 

161/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 4571/20, p.č. 4571/17 na části pozemku z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené výrobní – VS“ zastavitelná plocha Z.43 a na části pozemku „Plochy smíšené   krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.3.2021

      

                                                                                                                                

162/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3349/5 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Zeleň soukromá vyhrazená - ZS“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

163/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemku p.č. 3298 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy smíšené krajinné zeleně - NZs“ na plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení v rodinných domech – městské, příměstské - BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

164/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití na části pozemku p.č. 4014/14, p.č. 4010 a p.č. 4011 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ a „Zeleň ochranná izolační - ZO“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

 

 

165/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití na části pozemku p.č. 4128/241, části p.č. 4128/240 a části p.č. 4128/243 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

166/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 3911/1, p.č. 3911/2 a p.č. 4132/104 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití „Plochy zemědělské – NZ“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „Plochy bydlení, rodinné domy městské a příměstské – BI“ do následující aktualizace Územního plánu Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

167/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu na změnu využití u pozemků p.č. 441, st. p.č. 440 a st. p.č. 439 k.ú. Vysoké Mýto z předepsaného funkčního využití plocha přestavby P17 „Plochy smíšené obytné městské – SM“ a „Plochy veřejného prostranství - PV“ na plochy „Plochy smíšené obytné městské – SM“ do následující změny Územního plánu Vysoké Mýto. Předmětné parcely jsou vymezeny v Regulačním plánu městské památkové zóny Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

168/21

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Giňu Romana, nar. xx a Žigovou Marilyn, nar. xx, trvale bytem xx na úhradu splatného závazku v celkové výši 12.521 Kč v 9 měsíčních splátkách: 8 x 1.500 Kč a 1 x 521 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2021. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

169/21

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Dudu Davida, nar. xx a Pěchulovou Ivanu, nar. xx.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

170/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 4 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě Giňové Olze, nar. xx a Giňovi Dezideru, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.  Podmínkou přidělení bytu je vrácení současně užívaného bytu č. 2 v č.p.858 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

171/21

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 2 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Petikové Erice, nar. xx trvale bytem xx a Giňovi Alešovi, nar. xx, trvale bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2021, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

172/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod níže uvedených movitých věcí do vlastnictví společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., IČ: 28852150.

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
4078 Skartovačka Dahle 30214 1
4079 Laminátor HR 9 1
4081 Barevná tiskárna HP Color LJ 1
4104 Informační tabule Franken na plakáty A1 2
6786 Páková řezačka A4 Dahle 502 1
6826 HP 6300 Pro SFF 1

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                      

 

173/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod níže uvedené movité věci do vlastnictví organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

 

Inventární číslo Název majetku
479 Masážní lázeň

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  31.03.2021

                                                                                                                                      

 

174/21

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze do vlastnictví společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ: 27534804.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  31.03.2021

                                                                                                                                      

 

175/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek k pachtovní smlouvě č. 13 ze dne 23.01.2019 s panem Ing. Jiřím Zedníčkem, IČ 75098385, kterým se bude z předmětu pachtu vyjímat pozemek parc. č. 10679 a do předmětu pachtu budou doplněny pozemky parc. č. 10679/2 a parc. č.  10673/2, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

176/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 23 uzavřené dne 24.02.2020 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IČ 49812467, kterým se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 4643/56 a část pozemku parc. č. 4644/232 o výměře 348 m2 dle zveřejněného záměru, vše v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

177/21

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat část pozemku parc. č. 5132 o výměře 100 m2 dle zveřejněného záměru v k. ú. Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

178/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 4643/43 a 4644/139 v k.ú. Vysoké Mýto od pana Jana Dohnala, nar. xx, trvale bytem xx, za kupní cenu ve výši 519.667 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

                                                                                                                                     

179/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4128/19 a 4128/20 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

    

                                                                                                                                  

180/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4655/5, 4655/9, 4655/13 a 4655/17, vše v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

   

                                                                                                                                   

181/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 4643/82 o výměře cca 1343 m2 v k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

182/21

Rada města souhlasí,

jako vlastník pozemku parc. č. 2852/2 v k.ú. Vysoké Mýto, s umístěním stavby tribuny pro 120 osob, u stávajícího fotbalového hřiště ve Vysokém Mýtě. Stavebníkem bude SK Vysoké Mýto z.s., IČO 44473508, se sídlem Husova 117, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

183/21

Rada města schvaluje

přijetí daru od obce Tisová, IČO: 00279641, ve výši 602.555,- Kč na opravu mostu přes řeku Loučnou na Sárovci, se splatností dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

 

184/21

Rada města schvaluje

přijetí daru od Zemědělsko obchodní družstva Zálší, IČO: 00131725, ve výši 600.000,- Kč, a to na sociální účely, kulturu a školství ve Vysokém Mýtě, se splatností dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2021

                                                                                                                                      

 

185/21

Rada města souhlasí

s bezúplatným užíváním věcí, uvedených v příloze, společností LEDAX Vysoké Mýto, o.p.s., IČ: 28117557 od 01.01.2021 do doby nabytí vlastnického práva k těmto věcem společností LEDAX Vysoké Mýto, o.p.s., IČ: 28117557.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

186/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ 00428230, kterým se bude z předmětu výpůjčky vyjímat část pozemku parc. č. 4289/1 o výměře 3 112 m2 v k. ú. Vysoké Mýto (nově odměřený pozemek parc. č. 4289/130).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

187/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „ZŠ Javornického I. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“ a „ZŠ Javornického II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

188/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Traily Vysoké Mýto, 3. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 04. 2021

                                                                                                                                      

 

189/21

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro výběr zhotovitele dokumentu „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 09. 04. 2021

                                                                                                                                      

 

190/21

Rada města schvaluje

přijetí dotace z OPŽP – Prioritní osa: 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu; specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny na realizaci projektu „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

191/21

Rada města schvaluje

poskytnutí daru ve formě 2 ks parkovacích známek města Vysokého Mýta na rok 2021 v celkové hodnotě 1.000,- Kč společnosti Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o., IČ 27553248, která je poskytovatelem zdravotní péče v našem městě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

192/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se smlouvou o spolupráci mezi firmou Proti proudu, s. r. o., IČ 08029377, městem Vysoké Mýto, IČ 00279773 a městem Holice, IČ 00273571. Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje na dobu určitou do 31.05.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

   

                                                                                                                                   

193/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto pod č. registrace akce 014D262001289, dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR, v předpokládané hodnotě 1.950.000 Kč bez DPH. Dopravní automobil bude financován z dotačního programu Ministerstva vnitra GŘ-HZS ČR ve výši 450.000 Kč. Město se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  31.03.2021

      

                                                                                                                                

194/21

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na motocykl SUZUKI SV 645, s vlastníkem a provozovatelem Mgr. Janem Víchem, bytem xx, na dobu určitou od 15.04.2021 do 30.11.2021. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned