Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 26.6.2022

Usnesení RM č. 2021-04 ze dne 17.02.2021

24.02.21

Souhrn usnesení č. 04/2021 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 17.02.2021

 

70/21

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17.02.2021.

 

 

71/21

Rada města schvaluje 

přidělení bytu č. 227 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Naděždu Koblížkovou, nar. xx, bytem xx a uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku do 31.8.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

72/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS č. 1/2021.

 

Zodpovídá: ředitel technických služeb

Termín: 31.3.2021

 

 

73/21

Rada města schvaluje

I. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2021 dle upraveného návrhu:

 

žadatel

název programu výše dotace/ Kč
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Přírodní zahrada 6000
variace vm z.s. Posezení v krajině má pokračování 13000
Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Stanoviště pro živočichy 5500
Vysokomýtský Všeználek, z.ú. Všeználek se učí na zahradě 14000
celkem   38500

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci programových dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle dokumentu Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (usnesení zastupitelstva města č. 135/20 ze dne 16.09.2020) a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021 (usnesení rady města č. 696/20 ze dne 18.11.2020).


Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

74/21

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 40.000 Kč na odborné ošetření dřevin, které jsou součástí veřejné zeleně města, od společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ 25253361.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

75/21

Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 28. 2. 2021   

                                                                                                                                      

 

76/21

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu 2020 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

77/21

Rada města

I. odvolává

Mgr. Hanu Štindlovou z vedoucího místa ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ke dni 31. 07. 2021, z důvodu odchodu do starobního důchodu,

 

II. vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem od 01. 08. 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                      

78/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 50.000 Kč, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 31. 03. 2021

         

                                                                                                                             

79/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v letním období roku 2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 31. 03. 2021

       

                                                                                                                               

80/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021, dle upraveného návrhu:

                                                                                       

ČÍSLO  ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2021
1 Gymnázium Vysoké Mýto Grafica 5 000 Kč

 

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

   

                                                                                                                                  

81/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství v roce 2021 dle následující tabulky:

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2021
1. Gymnázium Vysoké Mýto Robotika 30 000 Kč
2. SVÍTÁNÍ ZŠ a PŠ Pardubice Pojďte si s námi hrát! 13 000 Kč
3. Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. Pořízení venkovní tabule 10 000 Kč
4. SŠP VM Veletrh fiktivních firem 15 000 Kč
5. SZŠ a PŠ Vysoké Mýto ŠKOLNÍ SOUTĚŽ - MÁM(e) NA TO! 19 000 Kč
6. VOŠS a SŠS Vysoké Mýto Popularizace a propagace technického vzdělávání 41 000 Kč
7. Vysokomýtský Všeználek, z.ú. Všeználkova třída na zahradě 25 000 Kč

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

82/21

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2021, dle upraveného návrhu:

 

  Žadatel Projekt Výše dotace 2021
1 Divadelní spolek Šembera Nácvik divadelních představení v roce 2021 25 000 Kč
2 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Ples Berenika 13 000 Kč
3 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto, z.s. Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 20 000 Kč
4 Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavby a provoz modelových kolejišť pro ukázky veřejnosti, formou pořádání výstav a dnů otevřených dveří. Práce s mladými modeláři 37 000 Kč
5 Orel jednota Vysoké Mýto Svátek matek 2021 5 000 Kč
6 Vojtěch Konečný, BA Doprovázení 15 000 Kč
7 z.s. Triangl Vysoké Mýto Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina - Triangl 17 000 Kč
8 Sdružení rodičů GVM, z. s. Otmarovo oko 7 000 Kč
9 Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 15 000 Kč
10 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Park žije - benefiční koncert a zahradní zábava v Masarykových sadech ve Vysokém Mýtě 17 000 Kč
11 Spolek přátel Carrosserie Sodomka 26. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. - 6.6.2021) 25 000 Kč
12 Pavla Dušková Modeláři a sběratelé 5 000 Kč
13 Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost SPOLKU.proMejto 20 000 Kč
14 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 2021 15 000 Kč
15 Up z. s. Propagace, produkční a technické zajištění benefičního festivalu Hudba pomáhá - oblast Vysoké Mýto 35 000 Kč
16 Vysokomýtský Všeználek, z.ú. Týden hudby v dětském podání 0 Kč
17 Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 49 000 Kč
18 Anežka Benešová Hudební album kapely Four in Van 10 000 Kč
19 Ing. Mgr. Ondřej Mačát The Blockchains - natáčení hudebních videí 10 000 Kč
20 VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2021 49 000 Kč
21 David Lukáš Autorské CD skladatele Davida Lukáše 40 000 Kč
22 Pěvecký sbor Otakar Dotace na nájemní prostory, tradiční Rybovu mši vánoční a autobusovou přepravu na koncerty 20 000 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 16. 09. 2020, číslo usnesení 135/20 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 18. 11. 2020, číslo usnesení 696/20.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned 

 

 

83/21

Rada města osvědčuje

níže uvedené výsledky losování žadatelů o přidělení městských bytů

 

A) Prokopa Velikého 795, byt č. 2, Vysoké Mýto

     1. Matějková Anna, Bednářova 406, Vysoké Mýto

     Náhradníci: 2. Mlíka Libor, Ležáků 664, Vysoké Mýto

                      3. Hájek Martin, V Peklovcích 508, Vysoké Mýto

 

B) V Břízkách 780, byt č. 4, Vysoké Mýto

     1. Kalioglou Filip, Džbánov 44

     Náhradníci: 2. Slavíkovi Ondřej a Ivana, U Potoka 756, Vysoké Mýto

                      3. Krejčová Jana, Slatina 48

 

C) Nám. Přem. Ot. II. 188, byt č. 5, Vysoké Mýto

     1. Bartošová Vendula, V Břízkách 776, Vysoké Mýto

     Náhradníci: 2. Vrbová Tereza, V Břízkách 779, Vysoké Mýto

                      3. Horská Petra, Třebízského 366, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

84/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod hmotných movitých věcí a spotřebního materiálu uvedených v příloze do vlastnictví společnosti LEDAX Vysoké Mýto, o.p.s., IČ: 28117557 s tím, že převáděné movité věci kromě spotřebního materiálu budou následně zaevidovány jako mobiliář koncesionáře.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  24.02.2021

                                                                                                                                      

 

85/21

Rada města schvaluje

prodloužení termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o koupi nemovité věci ze dne 07.01.2021 s panem Bc. Janem Kajsrlíkem, a to do 28.02.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

86/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4466-10/2021 označeného jako parc. č. 4289/130 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto společnosti JMG s.r.o., IČ 05645093, za celkovou kupní cenu ve výši 3.115.000 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně z přidané hodnoty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 24.02.2021

                                                                                                                                      

 

87/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1522/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

88/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 3359/1, 3359/2 a 3359/3, vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

89/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 4078, 4082/17, 4673/12, 10016 a 10224, vše v k.ú. Vysoké Mýto od paní Jany Piťhové, nar. xx, trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 1.642.380 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 24.02.2021

                                                                                                                                      

 

90/21

Rada města doplňuje

usnesení č. 783/18 ze dne 05.12.2018, s účinností od 17.02.2021, takto:

 

za zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s uložením vodovodního, kanalizačního, energetického, komunikačního nebo jiného vedení do pozemku v majetku města Vysokého Mýta v případě, kdy se jedná o městem Vysokým Mýtem vyvolanou akci nebo s městskou akcí související přeložku inženýrských sítí cena dohodou

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

     

                                                                                                                                 

91/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-047635 mezi městem Vysokým Mýtem a společností CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4462-255/2020. Obsahem služebnosti je právo umístit a provozovat komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.400 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

                                                                                                                                      

 

92/21

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018707/VB/2, Vysoké Mýto, Iveco - smyčka kvn, rozv.vn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1522/1, 1522/22, 1522/76, 1524/1, 4920/1 a 4942/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4394-304/2020. Povinná, jako vlastník dotčených pozemků, zřizuje ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 62.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2021

 

                                                                                                                                      

93/21

Rada města schvaluje

užívání části městských lesních pozemků východně a severovýchodně od obcí Vysoká u Holic, Jaroslav, Týnišťko a Rzy společností OK Lokomotiva Pardubice, IČ 26606747 za účelem pořádání závodů v orientačním běhu – Žebříček B Čechy – východ, který se bude konat ve dnech 29.05.2021 a 30.05.2021 za podmínek navržených v žádosti a v souhlasu Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

94/21

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 797/1 za účelem vytvoření příjezdové cesty.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

95/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 6 k pachtovní smlouvě č. 07 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, kterým se mění výměra pozemku parc. č. 4710/1 v k. ú. Vysoké Mýto ze 7 839 m2 na 7 618 m2 a dále se doplňuje do smlouvy pozemek parc. č. 10157 v k. ú. Vysoké Mýto a 1/8 pozemku parc. č. 191 v k. ú. Střihanov. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

96/21

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se doplňuje do předmětu výpůjčky soubor 20 ks židlí, inventární číslo 12307 v pořizovací ceně 103 576 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                      

 

97/21

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4439-177/2020 označeného jako parc. č. 4025/1 o výměře 9840 m2 v k.ú. Vysoké Mýto se všemi jeho součástmi (zejm. víceúčelové hřiště) a příslušenstvím z vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 24.02.2021

     

                                                                                                                                 

98/21

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce akce, “Oprava mostu Sárovecˮ. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy M-STAV CZ spol. s r.o., IČO 27557235, Husova 1805, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu 1.493.937,12 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

    

                                                                                                                                  

99/21

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou M–STAV CZ spol. s r.o., IČO 27557235, Husova 1805, 530 03 Pardubice jako dodavatelem akce “ Oprava mostu Sárovec ˮ za nabídkovou cenu 1.493.937,12 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15. 03. 2021

                                                                                                                                      

 

100/21

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro akci ,,ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151ˮ. (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský)

Bc. Ondřej Halama (Josef Vojtěch)

Jiří Kovařík (JUDr. Poláček Libor)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

      

                                                                                                                                

101/21

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení“, akce „0318_ulice 9. května - stavební úpravy“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28. 02. 2021

                                                                                                                                      

 

102/21

Rada města ruší

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 725/18 ze dne 21. 11. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                      

  

103/21

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu na odboru rozvoje města Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 500.000,-Kč bez DPH ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

Ing. Martin Krejza (JUDr. Libor Poláček)

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín)

Bc. Ondřej Halama (Lubomír Dostál)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned